สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ข่าวเด่นที่ผ่านมา
 
 
ข่าวเด่น
 
กรมปศุสัตว์ติวเข้มพนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน
 

กรมปศุสัตว์ติวเข้มพนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน

กรมปศุสัตว์จัดอบรมหลักสูตร “พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน” สำหรับนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในด้านการตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ รวมทั้งได้รับข้อมูลด้านกฎ ระเบียบของประเทศผู้นำเข้า และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการควบคุมและตรวจสอบการผลิตเนื้อสัตว์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2557 ณ เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

                        นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า  กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนา-ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงานขึ้น  เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ให้มีความปลอดภัย             ต่อผู้บริโภค สอดคล้องกับนโยบายอาหารปลอดภัยของรัฐบาล นอกจากนั้นการที่ประเทศผู้นำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มีมาตรการการตรวจสินค้าที่เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบระบบการผลิตของไทยเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยมีความปลอดภัย  ดังนั้น  การควบคุมคุณภาพการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

                        นอกจากเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารแล้ว การอบรมครั้งนี้ยังจะช่วยให้ประเทศคู่ค้ามั่นใจในการผลิต และเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สินค้าเนื้อสัตว์ของไทยสามารถแข่งขันได้มากขึ้นในตลาดโลก ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร และนำรายได้เข้าประเทศมากกว่า 100,000 ล้านบาท ในปี          พ.ศ. 2557 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะยังส่งออกเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกเป็นหลักก็ตาม แต่ก็มีหลายประเทศที่อนุญาตให้นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกสดแช่แข็งจากไทยแล้ว อาทิเช่น  สหภาพยุโรป  ญี่ปุ่น  รัสเซีย  สิงคโปร์  การ์ตา  และ UAE  เป็นต้น ดังนั้นการอบรมพนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงานครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการที่จะนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการควบคุมดูแลการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นไปตามระเบียบของประเทศผู้นำเข้าเนื้อสัตว์จากประเทศไทย รองอธิบดีฯ กล่าว

   

 

 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.