สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
นายกสมาคม
นายกสมาคม
คุณนัคนันท์ ชิตอรุณ
นายกสมาคมฯ
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
ยาสัตว์
 
 
 
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการติชม เว็ปสมาคมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
ประชุมสามาคม วันที่ 21 พฤศจิกยน 2555
 
สมัครสมาชิกสมาคมเวชภัณฑ์สัตว์
ข้อมูลด้านการตลาดธุรกิจเวชภัณฑ์
 
ทะเบียนสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2559
 
ชื่อ :
ที่อยู่ : 323 อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร : 0-2833-8640
โทรสาร : 0-2833-8634
ผู้แทน : น.สพ.วรชัย มีนาค
  คุณสุรศักดิ์ วิทยมาศ
   
Company :
Address : Betagro Tower (Nort Park) Floor 8 323 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210
Tel : (662) 833-8640
Fax : (662) 833-8634
Email : vorachai@betagro.com
surasakw@betagro.com
Representative : Dr. Vorachai Menark
  Mr. Surasak Wittayamas

ชื่อ :
ที่อยู่ : 89/425 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านกรีนเลค ถนนบางนา-ตราด กม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 0-2316-2265, 0-2316-4388
โทรสาร : 0-2750-3114
ผู้แทน : น.สพ.ศักดา เทพปรีชาสกุล
  คุณบัณฑิต ภู่ประเสริฐ
   
Company :
Address : 89/425 Moo 2 Greenlake Village, Bangna-Trad KM 13 Road, Rachathewa,Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel : (662) 316-2265, 316-4388
Fax : (662) 750-3114
Email : sakda@arisato.com
bandit@arisato.com
Representative : Dr.Sakda Thepprechasakul
  Mr.Bandit Phuprasert

ชื่อ :
ที่อยู่ : 2038 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0-2311-0111
โทรสาร : 0-2331-5697
ผู้แทน : คุณกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์
  คุณบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์
   
Company :
Address : 2038 Sukhumvit Road , Bangjak Prakanong Bangkok 10250
Tel : (662) 311-0111
Fax : (662) 331-5697
Email : atlantic@atlanticlab.com
busarin@atlanticlab.com
Representative : Mr.Kulavuth Vanaswas
  Mr.Busarin Vanaswas

ชื่อ :
ที่อยู่ : 345/15 หมู่ที่ 6 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร : 0-2580-4544
โทรสาร : 0-2580-4737
ผู้แทน : น.สพ.ประวิตร ศรีบุณยาภิรัต
  น.สพ.ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ
   
Company :
Address : 345/15 Moo 6 Prachachuen Road.Thungsonghong Laksi, Bangkok 10210
Tel : (662) 580-4544
Fax : (662) 580-4737
Email : pravit@bf-feed.com
tawatchai@bf-feed.com
Representative : Dr.Pravit Sriboonyapirat
  Dr.Tawatchai Hoonsuwan

ชื่อ :
ที่อยู่ : 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2675-8800
โทรสาร : 0-2675-9444
ผู้แทน : น.สพ.เวหาส ยุทธสุภากร
  สพ.ญ.ณัฐฐศศิ สืบประสิทธิ์
   
Company :
Address : 97 Yenchit Rd Tungwatdon Sathorn,Bangkok 10120
Tel : (662) 675-8800
Fax : (662) 675-9444
Email : voofirsfha@gmail.co.th
natsasi.sua@cp.co.th
Representative : Dr.Vehas Yuthasuphakorn
  Dr.Natsasi Suabprasit

ชื่อ :
ที่อยู่ : ชั้น 23 ห้อง 1-6 อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ 622 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2624-1999
โทรสาร : 0-2664-9256
ผู้แทน : คุณอธิศักดิ์ เกลี้ยงประดิษฐ์
  ดร.วายูน พูลเพิ่ม
   
Company :
Address : 23rd Floor,Emporium Tower,622 Room 1-6 Sukhumvit 24 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : (662) 624-1999
Fax : (662) 664-9256
Email : athisak.kliangpradit@basf.com
wayoon.poonperm@basf.com
Representative : Mr.Athisak Kliangpradit
  Dr.Wayoon Poonperm

ชื่อ :
ที่อยู่ : 130/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 0-2232-7000 ต่อ 7222
โทรสาร : 0-2267-2804
ผู้แทน : คุณณัติยา ยิ่งรักชัย
  น.สพ.อัครเดช สีมาเจริญศรี
   
Company :
Address : 130/1 North Sathorn Road.,Silom, Bangrak Bangkok 10500
Tel : (662) 232-7000 ext. 7222
Fax : (662) 267-2804
Email : nattiya.yingrugchai@bayer.com
akaradet.seemacharoensri@bayer.com
Representative : Khun.Nattiya Yingrugchai
  Dr.Akaradet Seemacharoensri

ชื่อ :
ที่อยู่ : 1/7 หมู่ 19 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร : 0-2885-6885
โทรสาร : 0-2885-9559
ผู้แทน : น.สพ.อดุลย์ ทองสิมา
  น.สพ.พรชัย อมรวิทยาเวช
   
Company :
Address : 1/7 Moo 19 Karnchanaphisek Rd.,Salathammasop Taveewattana Bangkok 10170
Tel : (662) 885-6885
Fax : (662) 885-9559
Email : Adul@bestagrogroup.com
Pornchai@bestagrogroup.com
Representative : Dr.Adul Tongsima
  Dr.Pornchai Amornwithayawet

ชื่อ :
ที่อยู่ : 323 อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร : โทร. 0-2833-8000, 02-833-8574
โทรสาร : 0-2833-8634
ผู้แทน : คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง
  น.สพ.วรชัย มีนาค
   
Company :
Address : 323 Betagro Tower (North Park) 8th Floor Viphavadi Rangsit Road Laksi, Bangkok 10210
Tel : (662) 833-8000
Fax : (662) 833-8634
Email : chayanon@betagro.com
vorachai@betagro.com
Representative : Mr.Chayanon Kittayachaweng
  Dr.Vorachai Meenark

ชื่อ :
ที่อยู่ : 479 ชั้น 4 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร : 0-2960-0290-5
โทรสาร : 0-2960-0296
ผู้แทน : น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ
  น.สพ.วิศิษฐ์ โกศลานันทกุล
   
Company :
Address : 479 Muangthongthani , Bond Street,Bangpood, Pakkred ,Nonthaburi 11120
Tel : (662) 960-0290-5
Fax : (662) 960-0296
Email : dhanawat@bis-group.com
visit@bis-group.com
Representative : Dr. Dhanawat Khongjaroensombat
  Dr. Visit Kosalanantakul

 
Go to page:
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.