สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
นายกสมาคม
นายกสมาคม
คุณนัคนันท์ ชิตอรุณ
นายกสมาคมฯ
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
ยาสัตว์
 
 
 
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการติชม เว็ปสมาคมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
ประชุมสามาคม วันที่ 21 พฤศจิกยน 2555
 
สมัครสมาชิกสมาคมเวชภัณฑ์สัตว์
ข้อมูลด้านการตลาดธุรกิจเวชภัณฑ์
 
ทะเบียนสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2559
 
ชื่อ :
ที่อยู่ : 1691 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0-2559-3543
โทรสาร : 0-2559-3540
ผู้แทน : น.สพ.สรรเสริญ สุขพอดี
  น.สพ.ไพสิฐ เนาวศิริ
   
Company :
Address : 1691 Soi Lardprao 94 ,Wangthonglang,Bangkok 10310
Tel : (662) 559-3543
Fax : (662) 559-3540
Email : sunsern_baco@hotmail.com
paisit_baco@hotmail.com
Representative : Dr.Sunsern Sookpordee
  Dr.Paisit Naowasiri

ชื่อ :
ที่อยู่ : 2922/207-208 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 0-2308-8500
โทรสาร : 0-2308-2111
ผู้แทน : น.สพ.สากล จิตต์จรุงธรรม
  ภญ.ชยานันท์ ล้อมมหาดไทย
   
Company :
Address : 2922/207-208 Charn Issara Tower II, 12th Floor New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang Bangkok 10320
Tel : (662) 308-8500
Fax : (662) 308-2111
Email : sakol.jitjaroongtham@merial.com
chayanan.lommahadthai@merial.com
Representative : Dr.Sakol Jitjaroongtham
  Ms.Chayanan Lommahadthai

ชื่อ :
ที่อยู่ : 2,4 ซอยชลบุรี-บ้านบึง 11/2 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร : (038) 445-277-8
โทรสาร : (038) 443-587
ผู้แทน : น.สพ.ธงชัย โชติรัตนเดชเดโช
   
Company :
Address : 2,4 Chonburi- Banbung Road, .Banbung,Banbung, Chonburi 20170
Tel : (038) 445-277-8
Fax : (038) 443-587
Email : thongchai@cav.co.th
Representative : Dr.Thongchai Choterattanadachdacho

ชื่อ :
ที่อยู่ : 7/3 หมู่1 ถ.พหลโยธิน กม. 33 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0-2516-8821-5
โทรสาร : 0-2516-8633-4
ผู้แทน : น.สพ.สมเจตน์ คีตสิน
  คุณวิชัย เมาลิทอง
   
Company :
Address : 7/3 Paholyothin Highway KM. 33 Tambol Klong Nueng, Klong Luang Rangsii Pathumthani 12120
Tel : (662) 516-8821-5
Fax : (662) 516-8633-4
Email : somjate.ki@centaco.com
wichai.ma@centaco.com
Representative : Dr.Somjate Kitasin
  Mr.Wichai Maolithong

ชื่อ :
ที่อยู่ : 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม, ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2642-5212-5
โทรสาร : 0-2642-5300
ผู้แทน : สพ.ญ.รุจา จรุงรัชฏกิจ
  คุณศิริวรรณ หัตถเสรีพงษ์
   
Company :
Address : 11 th Floor 539/2 Gypsum Metropolitum Tower Sri-Ayudhaya Road, Kwaeng Tanon Phayathai Khet Rajthevee ,Bangkok 10400
Tel : (662) 642-5212-5
Fax : (662) 642-5300
Email : cevath01@ksc.co.th
rucha.jarungratchatakit@ceva.com
siriwan.hattasareepong@ceva.com
Representative : Dr.Rucha Jarungratchatakit
  Khun.Siriwan Hattasareepong

ชื่อ :
ที่อยู่ : 35 ถนนพระราม 4 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-22254804-7
โทรสาร : 0-2225-4803
ผู้แทน : คุณชนะชัย สมบูรณ์กุลวุฒิ
  คุณกฤช สมบูรณ์กุลวุฒิ
   
Company :
Address : 35 Rama 4 Road,Pomprab, Bangkok 10100
Tel : (662) 225-4804-7
Fax : (662) 225-4803
Email : dexo@topwin.co.th
krit.cnp@gmail.com
Representative : Mr.Chanachai Somboonkulavudi
  Mr.Krit Somboonkulavudi

ชื่อ :
ที่อยู่ : 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2675-8800
โทรสาร : 0-2675-9479
ผู้แทน : น.สพ.ธีระยุทธ หอประเสริฐวงศ์
  น.สพ.ศุภวัฒน์ แซ่ตั้ง
   
Company :
Address : 97 Yenchit Road,Tung wat don, Sathorn,Bangkok 10120
Tel : (662) 675-8800
Fax : (662) 675-9479
Email : teerayut.h@cpf.co.th
suparwat.sae@cp.co.th
Representative : Dr.Teerayut Horprasertwong
  Dr.Suphawat Saetang

ชื่อ :
ที่อยู่ : 1055/769-770 อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 34 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 0-2630-6380-1
โทรสาร : 0-2630-6382
ผู้แทน : คุณเอกชัย เตชาเศรษฐ์
  คุณศุภวรรณ อุเทนสุต
   
Company :
Address : 1055/769-770 State Tower Bangkok, Silom Rd., Silom, Bangkok 10500
Tel : (662) 630-6380-1
Fax : (662) 630-6382
Email : EKCHAI@GMAIL.COM
SUPAWAN_DEINC@HOTMAIL.COM
Representative : Mr.Ekchai Dechasate
  Miss.Supawan Utansut

ชื่อ :
ที่อยู่ : 2533 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0-2790-4000
โทรสาร : 0-2332-6103
ผู้แทน : น.สพ.ณรงค์ บัวส้ม
  คุณประสิทธิ์ สุรเชษฐพาณิช
   
Company :
Address : 2533 Sukhumvit Rd., Bangchack Prakanong, Bangkok 10260
Tel : (662) 790-4000
Fax : (662) 332-6103
Email : narong.b@dksh.com
wirachai.s@dksh.com
Representative : Dr.Narong Buasom
  Mr.Prasith Surachetphanich

ชื่อ :
ที่อยู่ : 3199 ชั้น 17/1 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถ.พระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2264-9891
โทรสาร : 0-2264-9899
ผู้แทน : คุณบัณฑิต โกมลประเสริฐ
  คุณบุญชัย จึงสมาน
   
Company :
Address : 3199, 17/1 Maleenont Tower, Rama IV Road,Klongton, Klongtoey Bangkok 10110
Tel : (662) 264-9891
Fax : (662) 264-9899
Email : bandhit.komolprasurt@dsm.com
boonchai.chuengsman@dsm.com
Representative : Mr.Bandhit Komolprasert
  Mr.Boonchai Chuengsman

 
Go to page:
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.