สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
นายกสมาคม
นายกสมาคม
คุณนัคนันท์ ชิตอรุณ
นายกสมาคมฯ
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
ยาสัตว์
 
 
 
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการติชม เว็ปสมาคมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
ประชุมสามาคม วันที่ 21 พฤศจิกยน 2555
 
สมัครสมาชิกสมาคมเวชภัณฑ์สัตว์
ข้อมูลด้านการตลาดธุรกิจเวชภัณฑ์
 
ทะเบียนสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2559
 
ชื่อ :
ที่อยู่ : 157 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา-ธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร : 0-2577-4420-4
โทรสาร : 0-2577-4427
ผู้แทน : น.สพ.ดุสิต บุญประเสริฐ
  สพ.ญ.ณพศิริ นิธินาราธรณ์
   
Company :
Address : 157 Moo 3 Lumlookka-Thunyaburi Rd.,Thunyaburi Pathumthani 12110
Tel : (662) 577-4420-4
Fax : (662) 577-4427
Email : dusitboon@gmail.com
tarapitak@gmail.com
Representative : Dr.Dusit Boonprasert
  Dr.Nopsiri Nithanarathorn

ชื่อ :
ที่อยู่ : 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 17/1-3, 9-14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2269 0500
โทรสาร : 0-2269 0501
ผู้แทน : น.สพ.เอกลักษณ์ ธีรากรสกุล
  คุณวิรยศ วชิรโภคา
   
Company :
Address : 689 Bhiraj Tower at EmQuartier, 17th /1-3, 9-14 Sukhumvit Road, North Klongton,Vadhana Bangkok 10110
Tel : (662) 269 0500
Fax : (662) 269 0501
Email : eagaluk_t@elanco.com
wachiraphoka_wirayos@elanco.com
lee_adrian@elanco.com
Representative : Dr.Eagaluk Theerakornsakul
  Mr. Wirayos Wachiraphoka

ชื่อ :
ที่อยู่ : 90/380 หมู่ 5 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 0-2540-0109
โทรสาร : 0-2540 0108
ผู้แทน : น.สพ.สุรศักดิ์ ศรีสะอาด
  สพ.ญ.วัฒน์สุมา ศรีสะอาด
   
Company :
Address : 90/380 Moo 5 Prayasurane Road,Bangchan, Klongsamwa,Bangkok 10510
Tel : (662) 540-0109
Fax : (662) 540-0108
Email : surasak@eurotecthai.com
watsuma@eurotecthai.com
Representative : Dr.Surasak Srisa-ard
  Dr.Watsuma Srisa-ard

ชื่อ :
ที่อยู่ : 1/11-13 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทร : 0-2277-9668
โทรสาร : 0-2275-5517
ผู้แทน : คุณศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ
  น.สพ.สมพล ศิริอุดมเศรษฐ
   
Company :
Address : 1/11-13 Sutthisan winitchai Road,Huay Khwang Bangkok 10310
Tel : (662)0277-9668
Fax : (662) 275-5517
Email : srifas@giss.co.th
sompol@giss.co.th
Representative : Mrs.Srifa Siriudomseth
  Dr.Sompol Siriudomseth

ชื่อ :
ที่อยู่ : 128/140 ชั้น 13 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2216-5638-42
โทรสาร : 0-2216-5630
ผู้แทน : คุณธีระชัย พานิชรักษาพงศ์
  คุณมนัญญา แลหะ
   
Company :
Address : 128/140 , 13 Floor Payatai Plaza, Payatai Road, Rajthavee,Bangkok 10400
Tel : (662) 216-5638-42
Fax : (662) 216-5630
Email : teerachai_p@csloxinfo.com
geath@ksc.th.com
Representative : Mr.Teerachai Phanichraksaphong
  Ms. Mananya Laeha

ชื่อ :
ที่อยู่ : 28 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 3 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0-2747-4170-4
โทรสาร : 0-2398-9630
ผู้แทน : น.สพ.ปฐมพล บัวบูชา
  ภญ.กิตติกร โชติสกุลรัตน์
   
Company :
Address : 28 Soi Bangna-Trad 19 Yak 3 Bangna-Trad Road, Bangna Bangkok 10260
Tel : (662) 747-4170-4
Fax : (662) 398-9630
Email : pbuabucha@yahoo.com
kjoffice@truemail.co.th
Representative : Dr.Pathompol Buabucha
  Ms.Kitikorn Jotisakulratana

ชื่อ :
ที่อยู่ : 99/13 หมู่ 1 ซ.ม่วงสกุล ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : 0-3446-6179
โทรสาร : 0-3446-6180
ผู้แทน : คุณเจริญชัย สวัสดี
  คุณสุกัญญา ศรีศักดา
   
Company :
Address : 99-13 Moo 1 Soi Muangsakul T.Nadee,Ampur Meung , Samutsakorn 74000
Tel : (662) 466179
Fax : (662) 466180
Email : gnm.sale@gmail.com
sssky289@gmail.com
Representative : Mr.Jaroenchai Sawasdee
  Mr.Sukanya Srisakda

ชื่อ :
ที่อยู่ : 3300/118 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 23 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0-2937-4355
โทรสาร : 0-2937-4351
ผู้แทน : น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล
  สพ.ญ.อรุณโรจน์ นิลรัตนประเสริฐ
   
Company :
Address : 3300/118 Elephant Tower Zone B, 23rd Floor Phaholyathin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok. 10900
Tel : (662) 937-4355
Fax : (662) 937-4351
Email : sumeth.sapchukun@huvepharma.com
Arunrode.n@huvepharma.com
Representative : Dr.Sumeth Sapchukun
  Dr.Arunrode Nilrattanaprasect

ชื่อ :
ที่อยู่ : 89/945 หมู่ 2 หมู่บ้านกรีนเลค ถนนบางนา-ตราด กม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 0-2316-4370-5
โทรสาร : 0-2316-2158
ผู้แทน : คุณอารีย์ ภู่ประเสริฐ
  คุณศุภโชค ภู่ประเสริฐ
   
Company :
Address : 89/945 Moo 2 Green Lake Village, Bangna-Trad Rd., Km.13 Rachatewa Bangplee Samutprakarn 10540
Tel : (662) 316-4370-5
Fax : (662) 316-2158
Email : aree@innovet.co.th
supachok@innovet.co.th
Representative : Mrs.Aree Phuprasert
  Mr.Supachok Phuprasert

ชื่อ :
ที่อยู่ : 183 อาคารรัจนาการ ชั้น เอเอ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2287-9555
โทรสาร : 0-2287-9550
ผู้แทน : น.สพ.สมหวัง อนุศักดิ์เสถียร
  คุณกนกวรรณ สมบูรณ์ศักดิกุล
   
Company :
Address : AA Fl.,Rajanakarn Bldg, 183 South sathorn Rd, Yannawa, Sathorn,Bangkok 10120
Tel : (662) 287-9555
Fax : (662) 287-9550
Email : Somwang.anusaksathien@merck.com
kanokwan.somboonsakdikul@merck.com
Representative : Dr. Somwang Anusaksathien
  Mrs.Kanokwan Somboonsakdikul

 
Go to page:
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.