สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
นายกสมาคม
นายกสมาคม
คุณนัคนันท์ ชิตอรุณ
นายกสมาคมฯ
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
ยาสัตว์
 
 
 
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการติชม เว็ปสมาคมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
ประชุมสามาคม วันที่ 21 พฤศจิกยน 2555
 
สมัครสมาชิกสมาคมเวชภัณฑ์สัตว์
ข้อมูลด้านการตลาดธุรกิจเวชภัณฑ์
 
ทะเบียนสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2559
 
ชื่อ :
ที่อยู่ : 101/31 หมู่ 20 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0-2529-1301-4
โทรสาร : 0-2529-1309
ผู้แทน : คุณรัตติกาล มหิโคต
  คุณเอนก พัดเปรม
   
Company :
Address : 101/31 Moo 20 Navanakoen Ind.Est.Paholyothin Road, Klong-Luang Pathumthanee 12120
Tel : (662) 529-1301-4
Fax : (662) 529-1309
Email : nutrichems@yahoo.com
Representative : Mrs.Rattikan Mahikote
  Mr.Anake Padprem

ชื่อ :
ที่อยู่ : 16 ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0-2320-0888
โทรสาร : 0-2320-5688
ผู้แทน : คุณสุทธินันท์ วิสุทธิไกรสีห์
  น.สพ.สุเมธ เหลืองทองคำ
   
Company :
Address : 16 Phattanakarn Road.,Suanluang, Bangkok 10250
Tel : (662) 320-0888
Fax : (662) 320-5688
Email : suthinun_v@nutrimed.co.th
sumate_l@nutrimed.co.th
Representative : Mr.Suthinun Visuthikraisee
  Dr.Sumate Leungtongkum

ชื่อ :
ที่อยู่ : 36, 38 ซอยสีหบุรานุกิจ 4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร : 0-2918-5060-3
โทรสาร : 0-2116-8139
ผู้แทน : น.สพ.กิตติภพ ฟองรัตนะกุล
  คุณณัฐกานต์ คำชาตรี
   
Company :
Address : 36, 38 Soi Sihaburanukit 4 Minburi Bangkok 10510
Tel : (662) 918-5060-3
Fax : (662) 116-8139
Email : nutrivet.co.ltd@gmail.com
nutrivet@truemail.co.th
Representative : Dr.Kittipop Fongratanakul
  Khun.Nattakarn Kamchatre

ชื่อ :
ที่อยู่ : 44/80-82 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา กม.6.5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0-2945 8681-5
โทรสาร : 0-2519-5166
ผู้แทน : น.สพ.มงคล ศรีศุทธยานนท์
  น.สพ.วิวัฒน์ โททนุคามิน
   
Company :
Address : 44/80-82 Soi Ramindra 65 Ramindra Road Bangkhen Bangkok 10230
Tel : (662) 9458 681-5
Fax : (662) 519-5166
Email : srisudm@yahoo.com
wiwat@octamemorial.com
Representative : DR.MONGKOL SRISUDTHAYANON
  Dr.Wiwat Thothanucamin

ชื่อ :
ที่อยู่ : 433 ถนนเจริญกรุง หน้าวัดเล่งเน่ยยี่ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2225-7136-8
โทรสาร : 0-2225-7108
ผู้แทน : คุณวรวรรธน์ ธนรัตน์ภินันท์
  น.สพ.ไพรวัน สีพั่ว
   
Company :
Address : 433 Charoenkrung Road Pomprab,Bangkok 10100
Tel : (662) 225-7136-8
Fax : (662) 225-7108
Email : p_unithai@yahoo.com
prai_onewon@yahoo.com
phaiwan@gmail.com
Representative : Mr.Worawath Tanaratpinun
  Dr.Phaiwan Siphua

ชื่อ :
ที่อยู่ : 63/58 ถ.เสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0-2553-1381-2
โทรสาร : 0-2553-1383
ผู้แทน : น.สพ.ชัชวาลย์ อรวรรณนุกุล
  สพ.ญ.รัตนา ขาวอ้น
   
Company :
Address : 63/58 Moo 13, Senaniwate Soi 122/3,Senanikom Road, Ladprao,Bangkok 10230 Thailand
Tel : (662) 553-1381-2
Fax : (662) 553-1383
Email : mhthai@hotmail.com
rattan@peterhand-ah.com
Representative : Dr.Chatchawan Orawannukul
  Dr.Rattana Khao-on

ชื่อ :
ที่อยู่ : 73/6 หมู่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร : 0-2885-2700
โทรสาร : 0-2885-2701
ผู้แทน : น.สพ. ธีรวัฒน์ จันพวง
   
Company :
Address : 73/6 Moo 17, Salathummasop,Taweewattana, Bangkok.10170
Tel : (662) 885-2700
Fax : (662) 885-2701
Email : tom_pharmatech@yahoo.com
Representative : Dr. Teerawat Janpuang

ชื่อ :
ที่อยู่ : 202 อาคารเลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษกแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 0-2694-2498
โทรสาร : 0-2694-2499
ผู้แทน : น.สพ.ธวัชชัย พูลสวัสดิ์
  คุณญาณิศา แก้วลังกา
   
Company :
Address : 202 LeConcorde Tower, Rajchadapisek Road,HuayKwang, HuayKwang,Bangkok 10320
Tel : (662) 694-2498
Fax : (662) 694-2499
Email : t.poolsawat@phytobiotics.com
y.kaewlangka@phytobiotics.com
Representative : Dr.Thawatchai Poolsawat
  Miss.Yanisa Kaewlangka

ชื่อ :
ที่อยู่ : 201/3-4 หมู่ 5 ตำบลกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โทร : 0-2431-1612-3
โทรสาร : 0-2431-1614
ผู้แทน : น.สพ.ปรีชา ปริภัณฑ์ยุคนธร
  น.สพ.อนุวัฒน์ ศรีสุริยะธาดา
   
Company :
Address : 201/3-4 Moo 5, Krathumlom,Sampran, Nakornpratom 73220,Thailand
Tel : (662) 431-1312-3
Fax : (662) 431-1614
Email : preecha2@power4vet.com
anuwat@power4vet.com
Representative : Dr.Precha Paripunyukontorn
  Dr.Anuwat Srisuriyatada

ชื่อ :
ที่อยู่ : 323 อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร : 0-2833-8676
โทรสาร : 0-2833-8634
ผู้แทน : น.สพ.ประดิษฐ์ ตุลละสกุล
  น.สพ.สังขพัชร เสรีวิวัฒนา
   
Company :
Address : Betagro Tower (Nort Park) Floor 8 323 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210
Tel : (662) 833-8676
Fax : (662) 833-8634
Email : Praditt@betagro.com
Sungkphats@betagro.com
Representative : Dr.Pradit Tullasakul
  Dr.Sungkphat Sereewiwattana

 
Go to page:
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.