สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
นายกสมาคม
นายกสมาคม
คุณนัคนันท์ ชิตอรุณ
นายกสมาคมฯ
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
ยาสัตว์
 
 
 
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการติชม เว็ปสมาคมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
ประชุมสามาคม วันที่ 21 พฤศจิกยน 2555
 
สมัครสมาชิกสมาคมเวชภัณฑ์สัตว์
ข้อมูลด้านการตลาดธุรกิจเวชภัณฑ์
 
ทะเบียนสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2559
 
ชื่อ :
ที่อยู่ : 267/20-21 ซอยสาธุประดิษฐ์ 15 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2286-8671
โทรสาร : 0-2678-5500
ผู้แทน : น.สพ.วินัย โชติเธียรชัย
  สพ.ญ.ศิริพร โชติเธียรชัย
   
Company :
Address : 267/20-21 Soi Sathupradit 15, Sathupradit Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : (662) 286-8671
Fax : (662) 678-5500
Email : winai1960@hotmail.com
wow2503@gmail.com
Representative : Dr.Winai Chottianchai
  Dr.Siriporn Chottianchai

ชื่อ :
ที่อยู่ : 114/450 ซ.นาวงประชาพัฒนา 13 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร : 0-2928-6541-3
โทรสาร : 0-2928-6544
ผู้แทน : น.สพ.วรพล ปัจฉิมะศิริ
  น.สพ.โชคชัย ปัญญาดิลกพงศ์
   
Company :
Address : 114/450 Soi Nawongprachapattana 13 Nawongprachapattana Rd., Seegun, Donmuang, Bangkok 10210
Tel : (662) 928-6541-3
Fax : (662) 928-6544
Email : vettech_vti@hotmail.com
choke48@gmail.com
Representative : Dr.Worapon Patchimasiri
  Dr.Chokechai Panyadilokpong

ชื่อ :
ที่อยู่ : 99/9 เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้องที่ 1203 ถนนแจ้งวัฒนะ บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร : 0-2193-8288-90
โทรสาร : 0-2193-8291
ผู้แทน : น.สพ.โยธิน ดอกรักกลาง
  คุณกนกพร โพธิ์รุ่งเรือง
   
Company :
Address : Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 12 Fl., Unit 1203, 99/9 Chaengwattana Rd, Bangtalad ,Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel : (662) 193-8288-90
Fax : (662) 193-8291
Email : yotin.dokrakklang@virbac.co.th
kanokpron.phorungruang@virbac.co.th
Representative : Dr.Yotin Dokrakklang
  Mis.Kanokpron Phorungruang

ชื่อ :
ที่อยู่ : เลขที่ 22 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2712-1044
โทรสาร : 0-2381-2430
ผู้แทน : ผศ.น.สพ.ดร.ทนง อัศวกาญจน์
  คุณชาญชัย อัศวกาญจน์
   
Company :
Address : 22 Soi Sukhumvit 42,Sukhumvit RD.,Phrakanong, Klongtoey,Bangkok 10110
Tel : (662) 712-1044
Fax : (662) 381-2430
Email : tanong_asa@vivgroup.com
chanchai@vivgroup.com
Representative : Dr.Tanong Asawakarn
  Mr.Chanchai Asawakarn

ชื่อ :
ที่อยู่ : 6/6 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร : 0-2957-8360-76
โทรสาร : 0-2957-8377-78
ผู้แทน : น.สพ.ณรงค์ สุธัมนาถพงษ์
  คุณไกรวีร์ยง รัตนวารินทร์ชัย
   
Company :
Address : 6/6 Moo 4 Rangsit-Nakornnayok Road, Bueng Yitho, Thanyaburi, Pathum Thani 12130
Tel : (662) 957-8360-76
Fax : (662) 957-8377-78
Email : narong.sut@zagro.com
kaiveyong.rat@zagro.com
Representative : Dr.Narong Suthumnathpong
  Mr.Kaiveyong Rattanavarinchai

ชื่อ :
ที่อยู่ : 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 46 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 0-2636-5200
โทรสาร : 0-2636-5201
ผู้แทน : น.สพ.ธีรชัย วงษ์ชารู
  น.สพ.นิตินัย สุทธิมาลย์
   
Company :
Address : 323 United Center Buiding, 46th Floor Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel : (662) 636-5200
Fax : (662) 636-5201
Email : Theerachai.wongcharoo@zoetis.com
nitinai.suthimal@zoetis.com
Representative : Dr.Theerachai Wongcharoo
  Dr.Nitinai Suthimal

 
Go to page:
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.