สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2556
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

 

          ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงทรงตัว ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้จึงยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 421 บาท

          สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2556 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม มีราคาอยู่ที่หาบละ 434.50 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากเกษตรกรยังชะลอการขาย เพื่อรอดูสถานการณ์ราคาที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปีหน้า ทำให้ปริมาณข้าวโพดในตลาดน้อยลง

         

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

     

          ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ และยังคงมีปัญหาการขนส่งที่ยังล่าช้าอยู่ ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้จึงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 20.65 บาท

          ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2556 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม  มีราคาอยู่ที่ 434.50 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 1,322.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดซบเซา เพราะในช่วงสิ้นปีการซื้อขายมีน้อย ผู้ซื้อส่วนใหญ่รอดูสถานการณ์ราคาของปีหน้า

         

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

 

            สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นค่อนข้างน้อย ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 34.30 บาท ปลาป่นเบอร์ 1  เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 27.40 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 26.20 บาท

ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 ราคากิโลกรัมละ 25.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 24.20 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 3  ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 24.00 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 กิโลกรัมละ 22.80 บาท  

          

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

 

          ในสัปดาห์นี้สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศไม่คึกคัก เนื่องจากผู้ซื้อรอดูสถานการณ์ราคาข้าวของปีหน้า ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมในสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ตันละ 460 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 355 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100 % ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,350 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 990 บาท

        

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

 

          สัปดาห์นี้ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเพียงพอต่อความต้องการบริโภค ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้จึงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 67-72 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 65-70 บาท  

          สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 66)

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาแข็งตัว

 

          ปริมาณไก่ใหญ่ที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้มีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคที่มากขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทำให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้แข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 46 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 45-46 บาท

          สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 23.00 บาท 

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

 

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้จึงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 3.10 บาท

    

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.