สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 6 - 10 มกราคม 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

          ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงทรงตัว ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดที่เข้าสู่ท้องตลาดมีไม่มากนัก ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้จึงเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 426 บาท เป็นหาบละ 429 บาท

          สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2557 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม มีราคาอยู่ที่หาบละ 417.00 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ปรับลดลง เนื่องจากแนวโน้มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

     

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

      

          ความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้ยังทรงตัว ด้านปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดมีเพียงพอต่อการใช้ ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้จึงทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 20.65 บาท

          ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2557 รอบส่งมอบเดือนมกราคม มีราคาอยู่ที่ 430.60 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 1,300.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกา มีการส่งออกผลผลิตถั่วเหลืองไปยังประเทศจีนมากขึ้น ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้น จากสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทำให้มีแนวโน้มว่าผลผลิตถั่วเหลืองในปีนี้จะมีค่อนข้างมาก

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาลดลง

 

            ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นค่อนข้างน้อย ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีมากเกินความต้องการ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากราคากิโลกรัมละ 34.30 บาท เป็นกิโลกรัมละ 32.30 บาท ปลาป่นเบอร์ 1  เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 27.40 บาท เป็นกิโลกรัมละ 25.40 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 26.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 25.20 บาท

ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมาราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 ราคากิโลกรัมละ 25.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 24.20 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 3  ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 24.00 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 กิโลกรัมละ 22.80 บาท  

       

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาลดลง

 

          สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวทำให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 450 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 440 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 345 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 310 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100 % ชั้น 2 ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,350 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 990 บาท เป็นกระสอบละ 890 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด สุกร : ราคาแข็งตัว

 

          สัปดาห์นี้ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดมีไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคสูงขึ้นเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้แข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 71-76 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 70-74 บาท  

สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,900 บาท (บวกลบ 68)

ทั้งนี้ นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ส่งผลให้สุกรอ่อนแอ โตช้า ต้องเลี้ยงนานขึ้นกว่าจะได้น้ำหนักที่ตลาดต้องการ ทำให้ปริมาณสุกรขุนที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้ลดลง ขณะที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา การบริโภคคึกคักมากเพราะราคาสุกรไม่สูง ปริมาณสุกรที่ปกติมีน้อยอยู่แล้วจึงไม่เพียงพอกับการบริโภค

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

 

          ปริมาณไก่ใหญ่ที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้จึงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 46 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 45-46 บาท

สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 23.00 บาท 

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

 

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้จึงทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 3.10 บาท

    

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.