สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 27 - 31 มกราคม 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

 

          สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงทรงตัว ขณะที่ปริมาณข้าวโพดที่เข้าสู่ตลาดเพียงพอต่อการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 474 บาท

          สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 มกราคม 2557 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่หาบละ 427.50 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาประเทศอาร์เจนตินาประสบปัญหาภาวะอากาศแห้งแล้ง กระทบกับผลผลิตข้าวโพดที่ลดลง

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

  

          ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองทรงตัว ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  จากกิโลกรัมละ 20.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 20.30 บาท

          ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 มกราคม 2557 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 423.30 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาภาวะอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้ความต้องการใช้ผลผลิตกากถั่วเหลืองสำหรับผลิตอาหารสัตว์มากขึ้น ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 1,269.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง จากการที่ประเทศจีนยกเลิกการสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา

   

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

            ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นในสัปดาห์นี้มีไม่มากนัก ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีน้อย ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากราคากิโลกรัมละ 29.30 บาท เป็นกิโลกรัมละ 31.80 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1  เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 27.40 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.90 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 27.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมาราคาสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 จากกิโลกรัมละ 27.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 จากกิโลกรัมละ 26.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 29.20 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 3  ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 24.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 26.00 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 จากกิโลกรัมละ 22.80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 24.80 บาท 

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

 

          สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก ส่วนปริมาณข้าวเข้าสู่ตลาดทรงตัว ส่งผลให้ข้าวโดยรวมยืนราคาจากสัปดาห์ก่อน โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาอยู่ที่ตันละ 460 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 310 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100 % ชั้น 2 ทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,390 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหาร ราคากระสอบละ  890 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

 

          สัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคสุกรสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่วนปริมาณสุกรออกสู่ตลาดยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภค โดยราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 72-76 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 72-75 บาท

สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 74)

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

 

          ปริมาณไก่ใหญ่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้ทรงตัว ขณะที่การบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้จึงทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 46 บาท ราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 44-45 บาท  

สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 23.00 บาท 

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

 

         สัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการ ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้จึงยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 3.10 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.