สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 28 - 2 พฤษภาคม 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

          ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีมากขึ้น ด้านปริมาณข้าวโพดที่เข้าสู่ตลาดทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว จากหาบละ 552 บาท เป็นหาบละ 558 บาท

          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่หาบละ 497.28 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวโพด ทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          การใช้ผลผลิตถั่วเหลืองสัปดาห์นี้มีต่อเนื่อง ส่วนปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 21.45 บาท

          ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 473.20 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 1,459.37 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองลดน้อยลง

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาลดลง

           ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นสัปดาห์นี้ไม่มากนัก ด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีต่อเนื่อง  ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากกิโลกรัมละ 35.80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1  เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 34.90 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ปรับเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.70 บาท

           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมาโดยรวมทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 อยู่ที่กิโลกรัมละ 33.70 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 อยู่ที่กิโลกรัมละ 33.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป อยู่ที่กิโลกรัมละ 29 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 อยู่ที่กิโลกรัมละ 27.80 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

            สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ราคาตันละ 410 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 296 เหรียญสหรัฐฯ

            ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100 % ชั้น 2 ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,200 บาท  ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหาร ราคากระสอบละ 840 บาท

     

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

           ในสัปดาห์นี้ปริมาณสุกรออกสู่ท้องตลาดทรงตัว ส่วนความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและราคาซื้อขายจริง ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 77-79 บาท

            สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80)

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

           ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้มีต่อเนื่อง ด้านปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 42-43 บาท  

           สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 17.00 บาท 

  

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาแข็งตัว

         ในสัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคไข่ไก่ทรงตัว ขณะปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดมีน้อย เนื่องจากสภาวะอากาศร้อนจัดทำให้แม่ไก่เกิดภาวะเครียดส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ลดลง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้แข็งตัวอยู่ที่ฟองละ 3.10 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.