สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเพียงพอกับความต้องการใช้ที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 549 บาท

          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่หาบละ 494.75 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากอาร์เจนติน่ามีแนวโน้มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดีขึ้นจากสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

          แม้ว่าความต้องการบริโภคถั่วเหลืองจะมีอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองก็มีมากขึ้นด้วย ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 21.45 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.20 บาท

          ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 497.90 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 1,496.25เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตถั่วเหลืองในสต๊อกของอเมริกามีน้อย

  

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะอ่อนตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาลดลง

          ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นมีน้อย ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา  ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมปรับลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากกิโลกรัมละ 34.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 31.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1  เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 33.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 33.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.70 บาท

           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมาโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 จากกิโลกรัมละ 32.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 29.70 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 จากกิโลกรัมละ 30.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 27.50 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 28 บาท เป็นกิโลกรัมละ 26.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 จากกิโลกรัมละ 26.80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 25.20 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ข้าว : ราคาลดลง

           สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบ ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ส่งผลให้ราคาข้าวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 410 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 407 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 296 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 295 เหรียญสหรัฐฯ

           ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศทรงตัว โดยข้าว 100 % ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,200 บาท  ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 840 บาท

         

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

           ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และราคาซื้อขายจริงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 77-79 บาท

สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80)

          

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

            ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้ทรงตัว  ส่วนความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 42-43 บาท 

สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 21 บาท 

  

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

           ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค    ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท

  

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.