สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

          ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต๊อกมีน้อย       เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 561 บาท เป็นหาบละ 582 บาท

          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่หาบละ 472.50 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดีขึ้น จากสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

           

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 21.20 บาท

          ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 498.50 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 1,497.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ผลผลิตถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีปริมาณมาก ประกอบกับความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองจากจีนลดลง

          

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

            ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีน้อย เนื่องจากทะเลฝั่งอันดามันเกิดมรสุมทำให้มีกระแสคลื่นลมแรงชาวประมงไม่สามารถออกเรือได้  ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากกิโลกรัมละ 30.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1  เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 29.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีนทรงตัว อยู่กิโลกรัมละ 30.70 บาท

            ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 จากกิโลกรัมละ 28.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 จากกิโลกรัมละ 26 บาท เป็นกิโลกรัมละ 28 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 25.80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 26.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 จากกิโลกรัมละ 24.30 บาท เป็นกิโลกรัมละ 25.30 บาท

    

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

              สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.ราคาตันละ 408 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 296 เหรียญสหรัฐฯ

              ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศทรงตัว โดยข้าว 100 % ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,200 บาท  ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 840 บาท

          

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

              ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และราคาซื้อขายจริงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 77-79 บาท

               สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 82)

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

             ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่วนความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 42-43 บาท 

             สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 21 บาท 

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

            ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค    ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท

    

 

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.