สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

             ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต๊อกมีน้อย​เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจากราคาหาบละ 600 บาท เป็นหาบละ 621 บาท

              สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2557 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่หาบละ 441.00 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากแนวโน้มสต๊อกผลผลิตข้าวโพดในตลาดโลกมีมาก จากการที่สหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

                  สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 21.20 บาท

                  ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2557 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 482.30 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 1,445.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสภาวะการซื้อขายถั่วเหลืองในระยะสั้นไม่ค่อยคึกคัก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาลดลง

                    ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นในสัปดาห์นี้มีน้อย ด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้งทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 29.70 บาท

                     ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 จากกิโลกรัมละ 30.20บาท เป็นกิโลกรัมละ 29.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 จากกิโลกรัมละ 28 บาท เป็นกิโลกรัมละ 27 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 26.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 25.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 25.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

                 สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว  ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.ราคาตันละ 414 เหรียญสหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 306 เหรียญสหรัฐฯ

                   ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ  ข้าว 100 % ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,220 บาท  ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 900 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

                 ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และราคาซื้อขายจริงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 79 - 81 บาท

                 สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 82)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

                 ในสัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละอยู่ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 43-44 บาท  

                   สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 21 บาท  

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาลดลง

                 สัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดมีมากขึ้น เนื่องจากแม่ไก่ไข่ให้ผลผลิตดีอย่างต่อเนื่อง ขณะความต้องการบริโภคไข่ไก่มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา    ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดอ่อนตัวอยู่ที่ฟองละ 3.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.