สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาลดลง

          ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดที่เข้าสู่ตลาดมีมาก เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในภาคตะวันออกและภาคกลาง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 645 บาท เป็นหาบละ 555 บาท

           สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่หาบละ 356.00 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 20.25 บาท

           ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 416.50 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเรือสินค้ามีความล่าช้า ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 1,085.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          สัปดาห์นี้ปริมาณปลาป่นมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 30.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 29.70 บาท

            ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60  กิโลกรัมละ 29.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 27 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 25.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 กิโลกรัมละ 25.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาลดลง

              ในสัปดาห์นี้สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศทรงตัว ด้านปริมาณข้าวเข้าสู่ตลาดมีน้อย เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  ส่งผลให้ราคาข้าวในสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 464 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 450   เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.ทรงตัวอยู่ที่ราคาตันละ 342 เหรียญสหรัฐฯ

             ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ  100 % ชั้น 2 ลดลงจากกระสอบละ 1,380 บาท เป็นกระสอบละ 1,350 บาท  ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 990 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

           ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 79 - 81 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 76 - 79 บาท

           สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

              ในสัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ทรงตัว ขณะที่ปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาดใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา  ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 48 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 47 – 48 บาท  

             สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 21.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 21 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาลดลง

              ความต้องการบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้มีน้อยลง ด้านปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดทรงตัว ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้อ่อนตัว จากฟองละ 3.30 บาท เป็นฟองละ 3.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.