สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 1 - 5 กันยายน 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาลดลง

           ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ทรงตัว ขณะที่ปริมาณข้าวโพดในท้องตลาดมีมาก เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลจากหาบละ 555 บาท เป็นหาบละ 537 บาท

          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 กันยายน 2557 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่หาบละ 341.25 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะอ่อนตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

              ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 20.25 บาท

               ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 กันยายน 2557 รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 447.20  เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสต๊อกผลผลิตกากถั่วเหลืองมีน้อย ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 1,080.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะอ่อนตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

             สัปดาห์นี้ปริมาณปลาป่นมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 30.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 29.70 บาท

             ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60  กิโลกรัมละ 29.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 27 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 25.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 กิโลกรัมละ 25.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาลดลง

           สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวเข้าสู่ตลาดมีมาก เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมในสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 450 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 435   เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.จากราคาตันละ 342 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 330 เหรียญสหรัฐฯ

           ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ  100 % ชั้น 2 จากกระสอบละ 1,350 บาท เป็นกระสอบละ 1,270 บาท  ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ จากกระสอบละ 990 บาท เป็นกระสอบละ 950 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด สุกร : ราคาลดลง

           ในสัปดาห์นี้ปริมาณสุกรในท้องตลาดทรงตัว ขณะที่ความต้องการบริโภคมีน้อย เนื่องจากสภาพอากาศฝนตกทำให้การซื้อขายในตลาดไม่ค่อยคึกคักและมีอาหารตามธรรมชาติให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อมากขึ้น ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ลดลง จากกิโลกรัมละ 79 – 81 บาท เป็นกิโลกรัมละ 79 - 80 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง จากกิโลกรัมละ 76 – 79 บาท เป็นกิโลกรัมละ 75 - 78 บาท

           สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 78)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          สถานการณ์การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์ทรงตัว ด้านปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 48 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงลดลง จากกิโลกรัมละ 47 – 48 บาท เป็นกิโลกรัมละ 46 – 47 บาท  

          สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 21.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 21 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาลดลง

         ในสัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคไข่ไก่มีน้อยลง ด้านปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดทรงตัว ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ลดลง จากฟองละ 3.20 บาท เป็นฟองละ 3.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.