สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 22 - 26 กันยายน 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาลดลง

          ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณข้าวโพดในท้องตลาดมีมาก เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลงจากหาบละ 522 บาท เป็นหาบละ 516 บาท

          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 กันยายน 2557 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่หาบละ 326.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะอ่อนตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 20.25 บาท

           ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 กันยายน 2557 รอบส่งมอบเดือนตุลาคม ราคาอยู่ที่ 312.40 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 922.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะอ่อนตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

             ปริมาณปลาป่นในสัปดาห์นี้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 30.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 29.70 บาท

              ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60  กิโลกรัมละ 29.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 27 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 25.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 กิโลกรัมละ 25.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

        ปริมาณข้าวเข้าสู่ตลาดในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ส่วนความต้องการซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศมีมากโดยเฉพาะ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย ข้าว100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 444  เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 452  เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 330 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 344 เหรียญสหรัฐฯ

          ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น  โดย ข้าว100 % ชั้น 2 จากกระสอบละ 1,300 บาท  เป็นกระสอบละ 1,330 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ จากกระสอบละ 950 บาท เป็นกระสอบละ 990 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด สุกร : ราคาลดลง

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณสุกรในท้องตลาดทรงตัว ขณะที่ความต้องการบริโภคมีน้อยลง เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 74 - 79 บาท เป็นกิโลกรัมละ 72 – 76 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง จากกิโลกรัมละ 73 - 78 บาท เป็นกิโลกรัมละ 70 – 74 บาท

          สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,400 บาท (บวกลบ 74) 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

        เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจ สถานการณ์การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้จึงไม่ค่อยคึกคัก ด้านปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีน้อย ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 46 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงลดลง จากกิโลกรัมละ 46 บาท เป็นกิโลกรัมละ 44 – 45 บาท  

          สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 21.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 19 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาลดลง

          ความต้องการบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้มีน้อย ขณะที่ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ลดลง จากฟองละ 2.90 บาท เป็นฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.