สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

              ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้มีไม่มากนัก ด้านปริมาณข้าวโพดในท้องตลาดมีน้อย เนื่องจากเผชิญสภาวะฝนตกชุกทำให้การขนส่งเกิดความล่าช้า ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 483 บาท เป็นหาบละ 498 บาท

              สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่หาบละ 374.00 เซนต์/บุชเชล ราคาที่ลดลง เนื่องจาก ผลผลิตข้าวโพดฤดูกาลใหม่เริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดมากขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

            ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่วนความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองนี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 19.65 บาท

             ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 380.00 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 1,024.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองล่าช้า ขณะที่ความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองมีมาก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

           สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดทรงตัว ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 42.50 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 39.70 บาท

           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 อยู่ที่กิโลกรัมละ 35.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

          สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย ข้าว100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ตันละ 438 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ตันละ 342 เหรียญสหรัฐฯ

           ด้านราคาการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศทรงตัว โดยข้าว100 % ชั้น 2 อยู่ที่กระสอบละ 1,200 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ กระสอบละ 980 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

           ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ด้านความต้องการบริโภคทรงตัว  ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 62 - 70 ด้านราคาซื้อขายจริง อยู่ที่กิโลกรัมละ 62 – 66 บาท

           สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 66)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาลดลง

        สัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีน้อย  ขณะที่ปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาดมีมาก เนื่องจากสถานการณ์การขายที่ชะลอตัวจากสภาวะฝนตกชุก ทำให้ปริมาณเนื้อไก่สะสมยังมีมาก ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละในสัปดาห์นี้ลดลง จากกิโลกรัมละ 43 บาท เป็นกิโลกรัมละ 40 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง  จากกิโลกรัมละ 42 - 43 บาท  เป็นกิโลกรัมละ 37 - 39 บาท

        สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50  บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 19 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

            ปริมาณไข่ไก่ในสัปดาห์นี้ทรงตัว ด้านความต้องการบริโภคมีมาก เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเปิดภาคเรียน ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้แข็งตัวอยู่ที่ ฟองละ 2.80 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.