สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 10 - 14 พฤษจิกายน 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

       ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณข้าวโพดในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 531 บาท

        สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่หาบละ 386.25 เซนต์/บุชเชล โดยเป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดมากขึ้น ประกอบกับมีการกักตุนสต็อกผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเก็งกำไรระยะสั้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

            ปริมาณถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้ทรงตัว ด้านความต้องการบริโภคมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 19.65 บาท

             ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  รอบส่งมอบเดือนธันวาคม  ราคาอยู่ที่ 393.50 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 1,050.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองโดยรวมมีเพิ่มขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

        ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นสัปดาห์นี้ทรงตัว ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 42.50 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 39.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 1 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 57 แต่ไม่เกิน 59.99 กิโลกรัมละ 38.70 บาท

         ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56  แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 34.70  บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาลดลง

          สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก  ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนตัว  ส่งผลให้ราคาซื้อขายตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  โดยราคาข้าว 100 % ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี.  จากราคาตันละ  433   เหรียญสหรัฐฯ    เป็นตันละ  427   เหรียญสหรัฐฯ   ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.     จากราคาตันละ  340   เหรียญสหรัฐฯ    เป็นตันละ 335  เหรียญสหรัฐฯ   

           สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศสัปดาห์นี้ลดลง ส่งผลให้ราคาข้าว 100 % ชั้น 2 ตลาดในประเทศ  อยู่ที่กระสอบละ 1,300 บาท เป็นกระสอบละ 1,280 บาท ด้านปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์  จากกระสอบละ 980  บาท เป็น 960 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด สุกร : ราคาแข็งตัว

             ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่วนความต้องการบริโภคมีมากขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้แข็งตัว อยู่ที่กิโลกรัมละ 64 - 70 ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 64 - 68 บาท

             สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 66)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

            ความต้องการบริโภคเนื้อไก่สัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา  ด้านปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาดทรงตัว ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละในสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง  กิโลกรัมละ  37-40 บาท

          สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50  บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 19 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

         ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.