สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 17 - 21 พฤษจิกายน 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

       ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณข้าวโพดในท้องตลาดมีน้อย เนื่องจากพ่อค้ากักตุนสต็อกผลผลิตข้าวโพดเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 531 บาท เป็นหาบละ 549 บาท

       สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่หาบละ 373.25 เซนต์/บุชเชล โดยเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากเข้าสู่ปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด ประกอบกับมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตจะล้นตลาด

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

         ในสัปดาห์นี้ปริมาณถั่วเหลืองทรงตัว ด้านความต้องการใช้มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 19.65 บาท

        ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  รอบส่งมอบเดือนธันวาคม  ราคาอยู่ที่ 370.80 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 1,020.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองโดยรวมมีมากขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

             ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นสัปดาห์นี้ทรงตัว ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 42.50 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 39.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 1 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 57 แต่ไม่เกิน 59.99 กิโลกรัมละ 38.70 บาท

              ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56  แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 34.70  บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

           สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว  ส่งผลให้ราคาซื้อขายตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  โดยราคาข้าว 100 % ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี.  อยู่ที่ตันละ  427   เหรียญสหรัฐฯ   ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.     อยู่ที่ตันละ 335  เหรียญสหรัฐฯ   

            สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศสัปดาห์นี้ ราคาข้าว 100 % ชั้น 2 ตลาดในประเทศ  ทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,280 บาท ด้านปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์  กระสอบละ 960 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

          ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง    ขณะที่ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัว อยู่ที่กิโลกรัมละ 64 - 70 ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 64 - 68 บาท

           สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 66)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาแข็งตัว

         สัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาดทรงตัว   สวนทางกับความต้องการบริโภคเนื้อไก่ที่มีมากขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว   ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละในสัปดาห์นี้แข็งตัว อยู่ที่กิโลกรัมละ 41 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง  กิโลกรัมละ  39 – 40 บาท

        สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50  บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 19 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

         ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.