สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมดีๆ เปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต นักศึกษาที่จบใหม่ได้ รับการสัมภาษณ์งานออนไลน์ ในงาน "เราพบกัน" กับสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
 

กิจกรรมดีๆ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต นักศึกษาที่จบใหม่ได้ รับการสัมภาษณ์งานออนไลน์ ผ่านระบบปฎิบัติการ Zoom Meeting กับ บริษัทในวงการธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์  เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางมาสัมภาษณ์งาน ปลอดภัย ประหยัด ทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย ในงาน "เราพบกัน" กับสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

โดยมี น.สพ.สิวิชัย ตันติวิญญูพงศ์ ประธานคณะทำงาน

 

 

กิจกรรมดีๆ เปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต นักศึกษาที่จบใหม่ได้ รับการสัมภาษณ์งานออนไลน์ ในงาน
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com, nantarat.sueb@gmail.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.