สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธีลงนามการแปรรูปทางการเกษตร
 

            นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมจับมือจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในการพัฒนาการประกอบการแปรรูปทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างเสถียรภาพผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี รวมทั้งเพิ่มปริมาณให้พอเพียงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ 

 

 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com, nantarat.sueb@gmail.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.