สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ครบรอบ 82ปี การก่อตั้งกรมปศุสัตว์
 
16 พฤษภาคม 2567
น.สพ.สิวิชัย ตันติวิญญูพงศ์
อุปนายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ สมบัติอัศวโรจน์เสถียร ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายสัตวแพทย์พิทยา สวนขวัญ เลขาธิการสมาคมฯ และเภสัชกรหญิงวริศรา จิรฐิติวงศ์ คณะทำงานการสมาคมฯ
เป็นตัวแทนสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
แสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิกรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 82 ปีการก่อตั้งกรมปศุสัตว์โดยมีท่านอธิบดี เป็นผู้รับมอบและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดงาน
 

 

ครบรอบ 82ปี การก่อตั้งกรมปศุสัตว์ครบรอบ 82ปี การก่อตั้งกรมปศุสัตว์ครบรอบ 82ปี การก่อตั้งกรมปศุสัตว์
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com, nantarat.sueb@gmail.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.