สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
นายกสมาคม
นายกสมาคม
น.สพ.สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร
นายกสมาคมฯ
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
ยาสัตว์
 
 
 
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการติชม เว็ปสมาคมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
ประชุมสามาคม วันที่ 21 พฤศจิกยน 2555
 
สมัครสมาชิกสมาคมเวชภัณฑ์สัตว์
 
ทะเบียนสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2563
 
ชื่อ :
ที่อยู่ : 77/75 แฟคตอรี่แลนด์ 1 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร : 0-2431-0360-2
โทรสาร : 0-2431-2493 , 0-2811-9049
ผู้แทน : คุณสมเกียรติ บัณฑรเศรษฐ์
  คุณพงศกร บัณฑรเศรษฐ์
   
Company :
Address : 77/75 Factoryland 1 Moo 12 Buddha mondhol 5 rd., Rai-Khing, Sampran Nakornpathom 73210
Tel : (662) 431-0360-2
Fax : (662) 431-2493 , 0-2811-9049
Email : p.banthonsade@aipthailand.com
somkiat@aipthailand.com
aip@aipthailand.com
Representative : Mr.Somkiat Banthonsade
  Mr.Pongsakorn Banthonsade

ชื่อ :
ที่อยู่ : 127/14 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2681-1329
โทรสาร : 0-2681-1320
ผู้แทน : น.สพ.สมชัย มีนมณี
  น.สพ.พิเชษฐ์ ชโนทาหรณ์
   
Company :
Address : 127/14 Panjathani Tower, 12th Floor,Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : (662) 681-1329
Fax : (662) 681-1320
Email : somchai.meenmanee@adisseo.com
phichet.chanothahorn@adisseo.com
Representative : Dr.Somchai Meenmanee
  Dr.Phichet Chanothahorn

ชื่อ :
ที่อยู่ : 80,82,84,86,88,92 ซ.จันทน์ 28 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2675-8800
โทรสาร : 0-2673-1787
ผู้แทน : น.สพ.ภานุวัต ชารี
  คุณอุดม ตระกูลเรืองวิเศษ
   
Company :
Address : 80,82,84,86,88,92 Soi Chan 28, Chan Road, Tungwatdon, Sathon, Bangkok 10120
Tel : (662) 675-8800
Fax : (662) 673-1787
Email : panuwat.charee@yahoo.com
Udom_t@cpf.co.th
Representative : Dr.Panuwat Charee
  Mr.Udom Trakulrueangviset

ชื่อ :
ที่อยู่ : 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2675-8800
โทรสาร : 0-2675-9479
ผู้แทน : น.สพ.สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร
  น.สพ.วิรัช ธานินทร์ธราธาร
   
Company :
Address : 97 Yenchit Road, Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : (662) 675-8800
Fax : (662) 675-9479
Email : sombat.r@cpf.co.th
sambrung@yahoo.com
wiruch.thn@cp.co.th
Representative : Dr.Sombat Rojasawasatera
  Dr.Wiruch Thanindratarn

ชื่อ :
ที่อยู่ : 43/1086-1089 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร : 0-2970-7480 , 0-2552-7836
โทรสาร : 0-2552-4710, 0-2552-1518
ผู้แทน : น.สพ.สุมิต ศรีสุนทร
  น.สพ.ปัญญา จินะปริวัตอาภรณ์
   
Company :
Address : 43/1086-1089 Ramintra Road Anusawaree, Bangkhen Bangkok 10220
Tel : (662) 970-7480, 0-2552-7836
Fax : (662) 552-4710, 0-2552-1518
Email : AGRITHAI@ASIANET.co.th
Representative : Dr. Sumit Srisuntorn
  Dr. Panya Jinagpariwataporn

ชื่อ :
ที่อยู่ : 283-285 ซ.เพชรเกษม73/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0-2809-7254-9
โทรสาร : 0-2809-7260
ผู้แทน : น.สพ.สุรชัย ศราทสาร
  น.สพ.ประเสริฐ เหลืองวัฒนากิจ
   
Company :
Address : 283-285 Soi Petchkasem 73/1 Petchkasem Road Nongkangplu, Nongkaem,Bangkok 10160 Thailand.
Tel : (662) 809-7254-9
Fax : (662) 809-7260
Email : surachais@agromed.co.th
purchnova@agromed.co.th
Representative : Dr.Surachai Srathasarn
  Dr.Prasert Luengwattanakit

ชื่อ :
ที่อยู่ : 11 ซอยเพชรเกษม 77/5 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0-2808-8558
โทรสาร : 0-2808-8559
ผู้แทน : น.สพ.ชนะ คงขจรกิจสุข
  สพ.ญ.เจนจิรา ขอย้ายกลาง
   
Company :
Address : 11 Soi Petchkasem 77/5, Nongkangploo, Nongkham,Bangkok. 10160
Tel : (662) 808-8558
Fax : (662) 808-8559
Email : chana@agropharma.co.th
jenjira@agropharma.co.th
Representative : Dr.Chana Kongkhajornkidsuk
  Dr.Jenjira Khoyaklang

ชื่อ :
ที่อยู่ : 85/1393 ถ. ประชาอุทิศ ซอย 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 0-2819-3009
โทรสาร : 0-2819-3010
ผู้แทน : น.สพ.สีชาด ปรีชานนท์
  น.สพ.ศิริศักดิ์ บงกชเกตุสกุล
   
Company :
Address : 85/1393 Pracha-Uthit Road., Kwaeng Thung-khru,Thung-khru, Bangkok 10140
Tel : 0-2819-3009
Fax : (662) 819-3010
Email : seechardp@live.com
Representative : Dr.seechard Prichanont
  Dr.Sirisak Bongkotkaitsakul

ชื่อ :
ที่อยู่ : 2,4 ซอยพัฒนาการ 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0-2722-1071-5
โทรสาร : 0-2722-1070
ผู้แทน : น.สพ.กมลชัย ธีรเศรษฐ์ธำรง
  น.สพ.ชาญชัย ลือชาธรรม
   
Company :
Address : 2,4 Soi Pattanakarn 65, Pravate Subdistrict, Pravate district Bangkok 10250
Tel : (662) 722-1071-5
Fax : (662) 722-1070
Email : kamolchai@alphavet.co.th
chanchaiktl@yahoo.com
Representative : Dr.Kamolchai Therasetthumrong
  Dr.Chanchai Luechatham

ชื่อ :
ที่อยู่ : 455/50 หมู่บ้าน Biz พัฒนาการ-อ่อนนุช ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-0124275-76
โทรสาร : 02-0056640
ผู้แทน : น.สพ.เสริมศักดิ์ เจี๊ยบนา
  คุณศุภณัฐ เจี๊ยบนา
   
Company :
Address : 455/50 BIZ Pattanakarn-Onnut, Pattanakarn Rd, Prawet, Parwet, Bangkok. 10250 Thailand
Tel : (662) 0124275-76
Fax : (662) 0056640
Email : sermsak.J@amcovet.com
suphanut.J@amcovet.com
Representative : Dr. Sermsak Jiebna
  Dr.Suphanut Jiebn

 
Go to page:
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.