สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
นายกสมาคม
นายกสมาคม
นายชยานนท์ กฤตยาเชวง
นายกสมาคมฯ
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
ยาสัตว์
 
 
 
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการติชม เว็ปสมาคมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
ประชุมสามาคม วันที่ 21 พฤศจิกยน 2555
 
สมัครสมาชิกสมาคมเวชภัณฑ์สัตว์
ข้อมูลด้านการตลาดธุรกิจเวชภัณฑ์
 
ทะเบียนสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2559
 
ชื่อ :
ที่อยู่ : 19 หมู่บ้านนภาลัย ซอย1 ถนนสุขุมวิท 70/3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 081-8647689
โทรสาร : 0-2745-2744
ผู้แทน : ดร.นรสีห์ ตระกูลช่าง
  คุณพิณทิพ พูลโภคา
   
Company :
Address : 19 Napalai Village Soi 1, Sukhumvit Road 70/3,Bangna, Bangkok 10260
Tel : 081-8647689
Fax : (662) 745-2744
Email : norasih@afe.co.th
afe_feedmill@hotmail.com
Representative : Dr.Norasih Trakulchang
  Miss.Pintip Poolpoka

ชื่อ :
ที่อยู่ : 77/12 แฟคตอรี่แลนด์ 1 หมู่ 12ถนนพุทธมณฑล สาย 5ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร : 0-2431-0360-2
โทรสาร : 0-2431-2493 , 0-2811-9049
ผู้แทน : คุณอังคณา บัณฑรเศรษฐ์
  คุณพงศกร บัณฑรเศรษฐ์
   
Company :
Address : 77/75 Factoryland 1 Moo 12 Buddha mondhol 5 rd.,Rai-Khing, Sampran Nakornpathom 73210
Tel : (662) 431-0360-2
Fax : (662) 431-2493 , 0-2811-9049
Email : angkhana@aipthailand.com
aip@aipthailand.com
Representative : Miss.Angkana Banthonsade
  Mr.Pongsakorn Banthonsade

ชื่อ :
ที่อยู่ : 127/14 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2681-1329
โทรสาร : 0-2681-1320
ผู้แทน : น.สพ.สมชัย มีนมณี
  น.สพ.พิเชษฐ์ ชโนทาหรณ์
   
Company :
Address : 127/14 Panjathani Tower, 12th Floor,Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : (662) 681-1329
Fax : (662) 681-1320
Email : somchai.meenmanee@adisseo.com
phichet.chanothahorn@adisseo.com
Representative : Dr.Somchai Meenmanee
  Dr.Phichet Chanothahorn

ชื่อ :
ที่อยู่ : 83 ซอยจัดสรร ถ.สุทธิสารตอนปลาย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0-2693-4520-7
โทรสาร : 0-2693-4532
ผู้แทน : น.สพ.ภานุวัต ชารี
  คุณสุชิน รุจิเรข
   
Company :
Address : 83 Soi Chatsan, Sutthisantonply Road Samsennork, Huaykwang Bangkok 10310
Tel : (662) 693-4520-7
Fax : (662) 693-4532
Email : panuwat.charee@yahoo.com
suchin.r@cpf.co.th
Representative : Dr.Panuwat Charee
  Mr.Suchin Rujilak

ชื่อ :
ที่อยู่ : 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2675-8800
โทรสาร : 0-2675-9479
ผู้แทน : น.สพ.สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร
  น.สพ.วิรัช ธานินทร์ธราธาร
   
Company :
Address : 97 Yenchit Road, Tungwatdon,Sathorn, Bangkok 10120
Tel : (662) 675-8800
Fax : (662) 675-9479
Email : sombat.r@cpf.co.th
sambrung@yahoo.com
wiruch.thn@cp.co.th
Representative : Dr.Sombat Rojasawasatera
  Dr.Wiruch Thanindratarn

ชื่อ :
ที่อยู่ : 43/1086-1089 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร : 0-2970-7480 , 0-2552-7836
โทรสาร : 0-2552-4710, 0-2552-1518
ผู้แทน : น.สพ.สุมิต ศรีสุนทร
  น.สพ.ปัญญา จินะปริวัตอาภรณ์
   
Company :
Address : 43/1086-1089 Ramintra Road Anusawaree, Bangkhen Bangkok 10220
Tel : (662) 970-7480, 0-2552-7836
Fax : (662) 552-4710, 0-2552-1518
Email : AGRITHAI@ASIANET.co.th
Representative : Dr. Sumit Srisuntorn
  Dr. Panya Jinagpariwataporn

ชื่อ :
ที่อยู่ : 283-285 ซ.เพชรเกษม73/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0-2809-7254-9
โทรสาร : 0-2809-7260
ผู้แทน : น.สพ.สุรชัย ศราทสาร
  น.สพ.ประเสริฐ เหลืองวัฒนากิจ
   
Company :
Address : 283-285 Soi Petchkasem 73/1 Petchkasem Road Nongkangplu, Nongkaem,Bangkok 10160 Thailand.
Tel : (662) 809-7254-9
Fax : (662) 809-7260
Email : surachais@agromed.co.th
purchnova@agromed.co.th
Representative : Dr.Surachai Srathasarn
  Dr.Prasert Luengwattanakit

ชื่อ :
ที่อยู่ : 11 ซอยเพชรเกษม 77/5 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0-2808-8558
โทรสาร : 0-2808-8559
ผู้แทน : น.สพ.ชนะ คงขจรกิจสุข
   
Company :
Address : 11 Soi Petchkasem 77/5, Nongkangploo, Nongkham,Bangkok. 10160
Tel : (662) 808-8558
Fax : (662) 808-8559
Email : chana@agropharma.co.th
Representative : Dr.Chana Kongkhajornkidsuk

ชื่อ :
ที่อยู่ : 85/1393 ถ. ประชาอุทิศ ซอย 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 0-2819-3009
โทรสาร : 0-2819-3010
ผู้แทน : น.สพ.สีชาด ปรีชานนท์
  น.สพ.ศิริศักดิ์ บงกชเกตุสกุล
   
Company :
Address : 85/1393 Pracha-Uthit Road., Kwaeng Thung-khru,Thung-khru, Bangkok 10140
Tel : 0-2819-3009
Fax : (662) 819-3010
Email : seechardp@live.com
Representative : Dr.seechard Prichanont
  Dr.Sirisak Bongkotkaitsakul

ชื่อ :
ที่อยู่ : 2 ซอยพัฒนาการ 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0-2722-1071-5
โทรสาร : 0-2722-1070
ผู้แทน : น.สพ.ชาญชัย ลือชาธรรม
  น.สพ.กมลชัย ธีรเศรษฐ์ธำรง
   
Company :
Address : 2 Soi Pattanakarn 65,Pravate Subdistrict, Pravate district Bangkok 10250
Tel : (662) 722-1071-5
Fax : (662) 722-1070
Email : chanchaiktl@yahoo.com
alphavet_th@yahoo.co.th
Representative : Dr.Chanchai Luechatham
  Dr.Kamolchai Therasetthumrong

 
Go to page:
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.