สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2556
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาลดลง

 

          ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงทรงตัว ส่วนปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในท้องตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผลผลิตข้าวโพดจากทางภาคเหนือเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้จึงปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคาหาบละ 459 บาท  เป็นหาบละ 456 บาท

          ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ส่งมอบเดือนธันวาคม มีราคาอยู่ที่หาบละ 422.75 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรชะลอการขายเพื่อรอดูสถานการณ์ราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะนี้

    

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

 

          สัปดาห์นี้ยังคงมีปัญหาการขนส่งผลผลิตถั่วเหลืองล่าช้า ทำให้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดมีน้อย ขณะที่ความต้องการใช้ทรงตัว โดยราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 20.30 บาท เป็นกิโลกรัมละ 20.65 บาท

          ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2556  รอบส่งมอบเดือนธันวาคม  มีราคาอยู่ที่ 446.10 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 1,328.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรยังคงชะลอการขายผลผลิตเพื่อรอดูสถานการณ์ราคาที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น

            

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

 

            ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นมีค่อนข้างน้อย ขณะที่คำสั่งซื้อปลาป่นของปีนี้หมดลงแล้ว ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง มีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.80 บาท ปลาป่นเบอร์ 1  เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 28.90 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 27.70 บาท

ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 ราคากิโลกรัมละ 24.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 23.20 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 24.00 และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 ราคากิโลกรัมละ 22.80 บาท    

            

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

 

          สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าว100% สัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 450 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 365 เหรียญสหรัฐฯ

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100 % ชั้น 2 ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,300 บาท ด้านปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,050 บาท  

            

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนตัว
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

 

          ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้มีเพียงพอต่อการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 66-72 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 64-70 บาท  

สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 66)

         

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาแข็งตัว

 

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณไก่ใหญ่ที่ออกสู่ตลาดมีน้อย สวนทางกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้แข็งตัวขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 39-40 บาท

          สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 23.00 บาท 

          

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

 

          ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ทรงตัว อยู่ที่ฟองละ 3.10 บาท

     

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.