สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

​          ในสัปดาห์นี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 621 บาท

​          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2557 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่หาบละ 441.00 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

         ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 21.20 บาท

        ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2557 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 451.70 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้กากถั่วเหลืองลดน้อยลง ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 1,415.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองในสต๊อกมีน้อย

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

           สัปดาห์นี้ปริมาณปลาป่นมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 30.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 29.70 บาท

           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60  กิโลกรัมละ 29.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 27 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 25.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 กิโลกรัมละ 25.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

         สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบ เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งระงับการขายข้าวในสต๊อก เพื่อตรวจสอบในระยะสั้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 420เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 430 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวอยู่ที่ตันละ 306 เหรียญสหรัฐฯ

          ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ  ข้าว 100 % ชั้น 2 ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,240 บาท เป็นกระสอบละ 1,270 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 900 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

           ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และราคาซื้อขายจริงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 79 - 81 บาท

            สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 82)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะอ่อนตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

       ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้ทรงตัว  ส่วนความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงลดลงจาก กิโลกรัมละ 43-44 บาท เป็นกิโลกรัมละ 42-43 บาท          สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 21 บาท  

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาลดลง

              สัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดมีมากขึ้น เนื่องจากแม่ไก่ไข่ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบริโภคไข่ไก่ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา

        ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดลดลงจากฟองละ 3.00 บาท เป็นฟองละ 2.90 บาท

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.