สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 28 - 1 สิงหาคม 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

           ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณข้าวโพดที่เข้าสู่ตลาดมีเพียงพอกับการใช้ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 645 บาท

          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่หาบละ 359.00 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสภาวะอากาศของสหรัฐฯเหมาะสมกับการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

           ความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้มีน้อย ขณะที่ถั่วเหลืองในท้องตลาดมีปริมาณใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 20.55 บาท เป็นกิโลกรัมละ 20.25 บาท

          ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 388.40 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น  ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 1,222.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจีนมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองมากขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          สัปดาห์นี้ปริมาณปลาป่นมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 30.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 29.70 บาท

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60  กิโลกรัมละ 29.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 27 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 25.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 กิโลกรัมละ 25.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

            สถานการณ์การซื้อขายข้าวในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวในสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ราคาตันละ 450 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ตันละ 330 สหรัฐฯ

            ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ  ข้าว 100 % ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,300 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาอยู่ที่กระสอบละ 940 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะแข็งตัว
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณสุกรออกสู่ท้องตลาดทรงตัว ส่วนความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 79 - 81 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 76 - 79 บาทฃ

          สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะอ่อนตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

              ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้เพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง อยู่ที่กิโลกรัมละ 42-43 บาท  

              สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 21 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาแข็งตัว

            ในสัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคไข่ไก่มีมาก ด้านปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดทรงตัว ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้แข็งตัวอยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.