สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

           ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้มีต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดที่เข้าสู่ตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 645 บาท

          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่หาบละ 356.00 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดดีขึ้น ประกอบกับสภาวะอากาศของสหรัฐฯเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

            ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 20.25 บาท

            ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 370.20 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ลดลง ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 1,075.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสภาวะอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

           สัปดาห์นี้ปริมาณปลาป่นมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 30.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 29.70 บาท

           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60  กิโลกรัมละ 29.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 27 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 25.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 กิโลกรัมละ 25.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

           สถานการณ์การซื้อขายข้าวในสัปดาห์นี้ค่อนข้างดี ขณะที่ความต้องการผลผลิตข้าวเพื่อการส่งออกมีมากขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งตัว ส่งผลให้ราคาข้าวในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 460 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 464 เหรียญสหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 339 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 342 เหรียญสหรัฐฯ

           ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาปรับเพิ่มขึ้นโดยข้าว 100 % ชั้น 2 จากราคากระสอบละ 1,350 บาท เป็นกระสอบละ 1,380 บาท  ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 990 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

           ในสัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 79 - 81 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 76 - 79 บาท

           สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาแข็งตัว

          ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้มีมาก เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสารทจีน ขณะที่ปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาดมีน้อย          ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละแข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 47 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง อยู่ที่กิโลกรัมละ 46-47บาท  

         สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 21 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

          ปริมาณไข่ไก่ในสัปดาห์นี้มีเพียงพอต่อความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่ฟองละ 3.30 บาท

          ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) ได้มอบหมายให้คณะทำงานเร่งจัดทำแผนรองรับช่วงที่จะมีผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้ เพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียนและเทศกาลกินเจ

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.