สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 14 - 18 เมษายน 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 552 บาท

          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่หาบละ 497.50 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทำให้ปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

 

          ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับความต้องการใช้  ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 21.45 บาท

          ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 16 เมษายน 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 491.00 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 1,518.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองจากโรงงานสกัดน้ำมันมีสูงขึ้น

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

 

            ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีน้อย เนื่องจากกรมประมงประกาศปิดอ่าวระยะเวลา 3 เดือนในฤดูปลาวางไข่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน ใน 4 จังหวัดคือ กระบี่ ภูเก็ต พังงา และตรัง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากกิโลกรัมละ 34.40 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.80 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1  เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 33.40 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35.90 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 33.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.50 บาท

             ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 จากกิโลกรัมละ 32.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.70 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 จากกิโลกรัมละ 30.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 32.50 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 27.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 29 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 จากกิโลกรัมละ 26.30 บาท  เป็นกิโลกรัมละ 27.80 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

 

          สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาตันละ 415 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 308 เหรียญสหรัฐฯ

          ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100 % ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,180 บาท  เป็นกระสอบละ 1,200 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหาร ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ  880 บาท

         

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

 

              สัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคสุกรมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนปริมาณสุกรออกสู่ท้องตลาดทรงตัว ส่งผลให้สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและราคาซื้อขายจริงยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 77-79 บาท

สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 78)

      

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

 

              ปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 42 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 41-42 บาท  

สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 17.00 บาท 

      

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

 

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดทรงตัว ด้านความต้องการบริโภคมีมากขึ้น ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้แข็งตัวอยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะยืนทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.