สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

          ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต๊อกมีน้อย​เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจากราคาหาบละ 582 บาท เป็นหาบละ 600 บาท

​          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2557 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่หาบละ 456.25 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดีขึ้น จากสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

               สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 21.20 บาท

               ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2557 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 496.50 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 1,482.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีสภาวะอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกถั่วเหลืองปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีมาก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

               ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง, ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาอยู่กิโลกรัมละ 30.70บาท

                ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 อยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60กิโลกรัมละ 28 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 26.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 กิโลกรัมละ 25.30 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

                สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบ เนื่องจากคสช.สั่งระงับขายข้าวในสต๊อกระยะสั้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.จากราคาตันละ 408 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 414 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 296 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 306 เหรียญสหรัฐฯ

                 ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาปรับเพิ่มขึ้น โดยข้าว 100 % ชั้น 2 จากราคากระสอบละ 1,200 บาท เป็นกระสอบละ 1,220 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ จากราคากระสอบละ 840 บาท เป็น กระสอบละ 900 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด สุกร : ราคาแข็งตัว

                ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมีน้อย จากผลกระทบของภาวะอากาศที่แปรปรวน ลักษณะอากาศร้อนสลับกับมีฝนตก ทำให้สุกรเกิดภาวะเครียดมีผลต่อการเจริญเติบโตที่ช้าลง ส่งผลให้สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และราคาซื้อขายจริงแข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 79-81 บาท

                สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 82)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

           ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้มีมากขึ้น ขณะที่ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละอยู่ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงแข็งตัวขึ้น อยู่ที่กิโลกรัมละ 43-44 บาท

           สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 21 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

         สัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.